1e wedstrijd Winterindoorcompetitie 2019

Dit weekend vond de eerste winter indoor wedstrijd plaats van GS. 7 van onze leden hebben hieraan deelgenomen bij De Zwarte Roos in Slek Echt.